Lista stron domowych
Uwaga! System stron domowych jest na etapie wygaszania. Więcej informacji.
D 
Lista stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej
Dankiewicz Robert: http://rdankiewicz.sd.prz.edu.pl/
Daszkiewicz Jakub: http://zimowit.sd.prz.edu.pl/
Datsko Bohdan: http://datskob.sd.prz.edu.pl/
Debska Barbara: http://bjdebska.sd.prz.edu.pl/
Debska Bernadeta: http://bdebska.sd.prz.edu.pl/
Debska Danuta: http://danutadebska.sd.prz.edu.pl/
Debski Lukasz: http://ldebski.sd.prz.edu.pl/
Depa Tomasz: http://tede.sd.prz.edu.pl/
Dmytryszyn Roman: http://rd.sd.prz.edu.pl/
Dobrzanska Magdalena: http://md.sd.prz.edu.pl/
Dobrzanski Pawel: http://pd.sd.prz.edu.pl/
Dolega Boguslaw: http://bd.sd.prz.edu.pl/
Domin Jan: http://jandomin.sd.prz.edu.pl/
Doroszkiewicz Małgorzata: http://mdoroszkiewicz.sd.prz.edu.pl/
Dorozowiec Michal: http://MDOR.sd.prz.edu.pl/
Dralus Grzegorz: http://grzegorzdralus.sd.prz.edu.pl/
Dronka Janusz: http://dronkaj.sd.prz.edu.pl/
Dubiel Agnieszka: http://adubiel.sd.prz.edu.pl/
Duda Aleksander: http://aduda.sd.prz.edu.pl/
Dudek Szymon: http://szymondudek.sd.prz.edu.pl/
Dugaev Vitalii: http://vitaliidugaev.sd.prz.edu.pl/
Duliban Jerzy: http://jerzyduliban.sd.prz.edu.pl/
Dymora Pawel: http://dymorap.sd.prz.edu.pl/
Dziadczyk Piotr: http://piodzi.sd.prz.edu.pl/
Dziedzic Sylwia: http://sd.sd.prz.edu.pl/
Dzierwa Andrzej: http://andrzejdzierwa.sd.prz.edu.pl/
Dziopak Jozef: http://jozefdziopak.sd.prz.edu.pl/
Dziuban Ewa: http://dziubanewa.sd.prz.edu.pl/
Dziubek Tomasz: http://tomaszdziubek.sd.prz.edu.pl/
Dziura Anna: http://annad.sd.prz.edu.pl/
Dzwierzynska Jolanta: http://joladz.sd.prz.edu.pl/
Instrukcja korzystania z systemu stron domowych.
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom